7.7.14

Bwydlen Americanaidd - American Menu

Roedd gennym bwydlen Americanaidd arbennig yn ffreutur yr ysgol Dydd Gwener diwethaf!  Mwy o luniau yma.  

There was a special American themed menu in the school canteen last Friday!  More pictures here.


No comments: