10.7.14

Addysg Grefyddol - Religious Education

Dyma rai o blant Blwyddyn 5 yn astudio arteffactau Iddewig.

Here are some Year 5 pupils studying Jewish artefacts. No comments: