5.6.14

Sialens Pum Punt - Fiver Challenge


Mae dosbarth Mrs Pawson yn cymryd rhan yn y Sialens Pum Punt gyda'r nod o hybu mentergarwch.  Mwy o wybodaeth yma.  

Mr Pawson's class are taking part in the Fiver Challenge designed to promote entrepreneurship.  More information here.  


No comments: