17.6.14

Prosiect y Porthladd - Port Project


Aeth blwyddyn 6 i'r porthladd ddoe i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhifedd fel ran o brosiect pontio Ysgol Uwchradd Caergybi.

Year 6 visited the port yesterday to take part in numeracy activities as part of Ysgol Uwchradd Caergybi's transition project.  


No comments: