11.6.14

Parc y Morglawdd - Breakwater Park

Aeth dosbarth Mrs Hood i barc y morglawdd heddiw.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Mrs Hood's class visited the breakwater park today.  More pictures in the class album.  


No comments: