14.6.14

Ffair Haf - Summer Fair

Cyfanswm wedi ei godi hyd yma = £1330, diolch i bawb am eich cefnogaeth!  Mae gennym siop elusen yn y dref wythnos nesaf - cofiwch rhannu'r newyddion!

Grand total from today = £1330, thank you very much for all the support!  Next week we have a charity shop in town - please spread the word!


No comments: