11.6.14

Criced - Cricket

Mae hi wedi bod yn dymor llwyddiannus i dimau criced yr ysgol.  Daeth y bechgyn yn ail yn y gystadleuaeth wythnos diwethaf, ac roedd genethod Kingsland yn fuddugol heddiw - dyma nhw efo'r darian!

It has been a successful season for the school's cricket teams.  The boys came second last week, and the girls were victorious in today's tournament - here they are with the shield!


No comments: