21.6.14

Charity Shop - Siop Elusen

Mae siop elusen Ysgol Kingsland wedi bod yn llwyddiant mawr - £755 oedd y cyfanswm pan gaeodd y siop ei drysau ddoe - mae hyn yn cymryd cyfanswm y Ffair Haf dros £2000.  Diolch o galon i'r holl rieni a chyfeillion yr ysgol sydd wedi gweithio'n galed yno yn ystod yr wythnos.

The Ysgol Kingsland charity shop has been a great success - the total raised when it closed its doors yesterday was £755 - taking the Summer Fair total to over £2000.  A huge thanks to all the parents and friends of the school who have worked hard there during the week.No comments: