1.5.14

Ymweliad Wylfa - Wylfa Visit

Aeth dosbarth Mrs Hood i Wylfa yn gynharach yn yr wythnos.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Earlier in the week Mrs Hood's class visited Wylfa yesterday.  More pictures in the class album.  


No comments: