18.5.14

Siop Flodau - Flower Shop

Aeth dosbarth Mrs Williams am dro i siop flodau Mrs Diggle wythnos diwethaf gan eu bod yn dysgu am flodau yn y dosbarth.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Mrs Williams' class visited Mrs Diggle's flower shop last week, as they are learning about flowers in class. More pictures in the class album.    


No comments: