13.5.14

Pili Palas

Aeth Dosbarth Miss Thomas a Dosbarth Mrs Griffith i ymweld a Pili Palas yn ddiweddar.

Miss Thomas and Mrs Griffiths' classes visited Pili Palas recently.No comments: