16.5.14

Glan Llyn 2014

Mae'r hogia wedi cyffroi - mae penwythnos Glan Llyn wedi cyrraedd!  Rydym wedi creu albwm Glan Llyn 2014 yma - byddwn yn ychwanegu ato yn ystod y penwythnos os ydi'r system ddiwifr yn caniatáu.  Hefyd cewch newyddion diweddaraf o Lan Llyn ar gyfrif Trydar yr ysgol, wrth chwilio am ysgolkingsland ar wefan Twitter - nid oes angen i chi gael cyfrif eich hun.

The Glan Llyn gang are excited - the big weekend has arrived!  We've created a Glan Llyn 2014 album here - we'll add to it during the weekend if the wifi is strong enough.  You can also follow our progress on the school's Twitter feed, by searching for ysgolkingsland on the Twitter website - you don't have to have an account.  


No comments: