29.5.14

Llyfr Toy Stories - Toy Stories Book

Cawsom gais o America i gael barn plant Cymru ar lyfr newydd o'r enw Toy Stories gan Gabriele Galimberti.  Cliciwch yma i weld gwaith rhai o blant Dosbarth Mrs Hood ar wefan y cyhoeddwyr.

We received a request from America to obtain the opinions of Welsh children on a new book called Toy Stories by Gabriele Galimberti.  Click here to see the work of some of the children in Mrs Hood's class on the publisher's website.


20.5.14

Amser Chwarae - Playtime

Rydym wedi ychwaegu i'r albwm amser chwarae yma.

We've added to the playtime album here.  18.5.14

Siop Flodau - Flower Shop

Aeth dosbarth Mrs Williams am dro i siop flodau Mrs Diggle wythnos diwethaf gan eu bod yn dysgu am flodau yn y dosbarth.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Mrs Williams' class visited Mrs Diggle's flower shop last week, as they are learning about flowers in class. More pictures in the class album.    


16.5.14

Glan Llyn 2014

Mae'r hogia wedi cyffroi - mae penwythnos Glan Llyn wedi cyrraedd!  Rydym wedi creu albwm Glan Llyn 2014 yma - byddwn yn ychwanegu ato yn ystod y penwythnos os ydi'r system ddiwifr yn caniatáu.  Hefyd cewch newyddion diweddaraf o Lan Llyn ar gyfrif Trydar yr ysgol, wrth chwilio am ysgolkingsland ar wefan Twitter - nid oes angen i chi gael cyfrif eich hun.

The Glan Llyn gang are excited - the big weekend has arrived!  We've created a Glan Llyn 2014 album here - we'll add to it during the weekend if the wifi is strong enough.  You can also follow our progress on the school's Twitter feed, by searching for ysgolkingsland on the Twitter website - you don't have to have an account.  


13.5.14

Pili Palas

Aeth Dosbarth Miss Thomas a Dosbarth Mrs Griffith i ymweld a Pili Palas yn ddiweddar.

Miss Thomas and Mrs Griffiths' classes visited Pili Palas recently.1.5.14

Ymweliad Wylfa - Wylfa Visit

Aeth dosbarth Mrs Hood i Wylfa yn gynharach yn yr wythnos.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Earlier in the week Mrs Hood's class visited Wylfa yesterday.  More pictures in the class album.