1.4.14

Ymweliad Canolfan Telford - Telford Centre Visit

Mrs Owen's class visited the Telford Centre in Menai Bridge recently as part of their project on bridges.  More pictures in the class Picasa album.  

Fe aeth dosbarth Mrs Owen i'r Ganolfan Telford ym Mhorthaethwy yn diweddar fel rhan o'u prosiect ar bontydd.  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.  No comments: