2.4.14

PC Brian Jones

PC Brian Jones visited the school this week to take lessons on behaviour and bullying with pupils throughout the school.  

Fe ddaeth PC Brian Jones i'r ysgol wythnos yma i gymryd gwersi ar ymddygiad a bwlio efo plant trwy'r ysgol.  

No comments: