11.4.14

Naid Noddedig - Sponsored Bounce

Diolch i chi am eich cefnogaeth anhygoel heddiw - roedd ein Naid Noddedig yn llwyddiant mawr, £1645 wedi ei dderbyn gyda £750 ar y ffordd o Fanc Barclays!

Thank you all for your tremendous support today - our Sponsored Bounce was a big success, £1645 raised with a further £750 to come from Barclays Bank! 

No comments: