9.4.14

Addysg Awyr Agored - Outdoor Education

Mae dosbarth Mrs Owen hanner ffordd trwy gwrs addysg awyr agored.  Dyma rai ohonynt ym Mhorth Dafarch heddiw.  Mae mwy o luniau yn albwm Picasa Blwyddyn 5, a byddwn yn ychwanegu mwy byth yn ystod y gwyliau.

Mrs Owen's class are half way through an outdoor education course.  Here are some of them at Porth Dafarch today.  There are more pictures in the Year 5 Picasa album, and we will add more again during the holidays.

No comments: