29.4.14

Cwestiwn y Diwrnod - Question of the Day


Dyma'r ymatebion i gwestiwn y diwrnod ar fuarth yr ysgol...

Here are the responses to the question of the day on the school yard...11.4.14

Naid Noddedig - Sponsored Bounce

Diolch i chi am eich cefnogaeth anhygoel heddiw - roedd ein Naid Noddedig yn llwyddiant mawr, £1645 wedi ei dderbyn gyda £750 ar y ffordd o Fanc Barclays!

Thank you all for your tremendous support today - our Sponsored Bounce was a big success, £1645 raised with a further £750 to come from Barclays Bank! 

9.4.14

Addysg Awyr Agored - Outdoor Education

Mae dosbarth Mrs Owen hanner ffordd trwy gwrs addysg awyr agored.  Dyma rai ohonynt ym Mhorth Dafarch heddiw.  Mae mwy o luniau yn albwm Picasa Blwyddyn 5, a byddwn yn ychwanegu mwy byth yn ystod y gwyliau.

Mrs Owen's class are half way through an outdoor education course.  Here are some of them at Porth Dafarch today.  There are more pictures in the Year 5 Picasa album, and we will add more again during the holidays.

8.4.14

Coginio - Cooking

Dyma rai o blant Dosbarth Mrs Hood yn coginio heddiw.  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.

Here are some of Mrs Hood's class cooking today.  More pictures in the class Picasa album.  2.4.14

PC Brian Jones

PC Brian Jones visited the school this week to take lessons on behaviour and bullying with pupils throughout the school.  

Fe ddaeth PC Brian Jones i'r ysgol wythnos yma i gymryd gwersi ar ymddygiad a bwlio efo plant trwy'r ysgol.  

1.4.14

Ymweliad Canolfan Telford - Telford Centre Visit

Mrs Owen's class visited the Telford Centre in Menai Bridge recently as part of their project on bridges.  More pictures in the class Picasa album.  

Fe aeth dosbarth Mrs Owen i'r Ganolfan Telford ym Mhorthaethwy yn diweddar fel rhan o'u prosiect ar bontydd.  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.