7.3.14

Ty Peryglon - Dangerpoint

Year 6 visited Dangerpoint house this week to learn about safety in different environments.

Aeth Blwyddyn 6 i ymweld a'r Ty Peryglon wythnos yma i ddysgu am ddiogelwch mewn amgylchiadau gwahanol.  

No comments: