17.3.14

Tai Tlodion - Alms Houses

Dyma ganlyniad ein hymgyrch i ail-greu llun adnabyddus o Dai Tlodion Kingsland sydd gyferbyn a'r ysgol.  Diolch i Mr Cave a Mr Burnell am dynnu'r lluniau!  Mwy o luniau yma.  

Here is the result of our effort to recreate a well known picture of the Kingsland Alms Houses which are opposite the school.  Thank you to Mr Cave and Mr Burnell for taking the pictures!  More here.


No comments: