3.3.14

Sesiwn Blasu Cinio Ysgol, Dydd Mercher yma - School Dinner Tasting Session, this Wednesday

Tonight's ONE Show on the BBC claimed that only 1% of packed lunches match the nutritional value of a typical school dinner.  Food for thought?  Luckily we have a school dinner tasting session for parents and pupils arranged for Wednesday at 3pm.  All welcome!

Roedd y "ONE Show" ar y BBC heno yn honni mai dim ond 1% o becynnau bwyd sydd mor faethlon â chinio ysgol arferol.  Gwneud i chi feddwl?  Yn ffodus rydym wedi trefnu sesiwn blasu cinio ysgol ar gyfer rhieni a disgyblion; Dydd Mercher yma am 3pm.  Croeso i bawb!
No comments: