12.3.14

Llythrennedd - Literacy

Here are some Reception aged children looking for letters in the sand to spell words associated with the class theme.

Dyma blant y Derbyn yn chwilio am lythrennau yn y tywod er mwyn sillafu geiriau sydd yn cyd-fynd a thema'r dosbarth.  

  
No comments: