3.3.14

Gwefan School Beat - School Beat Website


Daeth PC Brian Jones i'r ysgol yn ddiweddar.  Roedd yn siarad i'r plant am y wefan "School Beat".  Dyma linc i'r wefan sydd yn llawn adnoddau i ddisgyblion a rhieni.

PC Brian Jones visited the school recently.  He told the children about the "School Beat" website.  Here's a link to the site which is full of useful information for pupils and parents.  




No comments: