26.3.14

Eisteddfod Ddawns - Dance Eisteddfod

Congratulations to the Urdd members in year 6 for performing so well in the Dance Eisteddfod.  Thanks to Mrs Jemma Owen for teaching them.  

Llongyfarchiadau i aelodau'r Urdd ym mlwyddyn 6 am berfformio mor dda yn yr Eisteddfod Ddawns.  Diolch i Mrs Jemma Owen am eu hyfforddi.


No comments: