5.3.14

Addysg Gorfforol gyda iPads - Physical Education with iPads

Dyma blant yn defnyddio app "Coach's Eye" er mwyn hunan arfarnu eu gwaith gymnasteg ddiweddar.

Here are Year 5 pupils using the "Coach's Eye" iPad app to self-evaluate their gymnastics work recently.


No comments: