21.2.14

RSPCA


Today's non-school uniform day raised £123 for the RSPCA.  Thank you on behalf of the school council.

Mae diwrnod di-wisg ysgol heddiw wedi codi £123 ar gyfer yr RSPCA.  Diolch ar ran y cyngor ysgol.  


No comments: