5.2.14

Gorsaf Dân - Fire Station

Mrs Bidwell took the children in her Keep Safe Club for a walk to the fire station after school today.  More pictures here.

Aeth Mrs Bidwell a phlant ei Chlwb Cadw'n Saff am dro i'r orsaf dân ar ôl ysgol heddiw.  Mwy o luniau yma.  

No comments: