17.1.14

Ymwybyddiaeth Ffonolegol - Phonic Awareness

Here are children in the Reception class taking part in a Phonic Awareness session.

Dyma blant y dosbarth Derbyn yn cymryd rhan mewn sesiwn creu ymwybyddiaeth ffonolegol.


No comments: