21.1.14

Ty Gobaith - Hope House

Thank you for your kindness in supporting the non-school uniform day before the holidays.  Here is a letter thanking us for the contribution of £110 to Hope House.  

Diolch am eich caredigrwydd wrth gefnogi ein diwrnod di-wisg ysgol cyn y gwyliau.  Dyma lythyr yn diolch am y cyfraniad o £110 i Dŷ Gobaith.

No comments: