13.11.13

Ymwchwiliad Rhew - Ice Investigation

Here are some Year 1 pupils investigating the properties of ice.  More pictures in their album here.

Dyma rhai o blant blwyddyn 1 yn ymchwilio i rinweddau rhew.  Mwy o luniau yn yr albwm yma.  

No comments: