21.11.13

Ymchwiliad Dannedd - Teeth Investigation


Mr Pawson's class have been investigating the effects of various liquids on eggs - used as a substitute for teeth as they are high in calcium.

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn ymchwilio i effaith hylifau gwahanol ar wyau - sydd yn uchel mewn calsiwm fel dannedd.


No comments: