12.11.13

Technoleg - Technology

Our Reception class children have been learning how to take pictures on the iPad.  

Mae plant y dosbarth derbyn wedi dysgu sut i dynnu lluniau ar yr iPad.
No comments: