21.11.13

Round Table

A big thank you to Holyhead Round Table for sending a cheque for £259 for a new iPad for the school.  

Diolch o galon i aelodau Round Table Caergybi am anfon siec o £259 ar gyfer iPad newydd i'r ysgol.


No comments: