11.11.13

Rhoddion - Donations

Many well-wishers contacted the school following our recent break-in.  A special thank you to two of Anglesey's largest employers - Alpoco and Magnox, who made significant donations to the school.  Our insurance excess was far too high to be able to claim for the losses, however with the support of theses businesses we have been able to provide new IT resources for the affected class - to be kept under lock and key every night!

Mae nifer o gyfeillion wedi cysylltu gyda'r ysgol yn dilyn ein byrgleriaeth ddiweddar.  Diolch arbennig i ddau o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn, sef Alpoco a Magnox, sydd wedi cyflwyno rhoddion sylweddol i'r ysgol.  Nid oedd yn bosib hawlio arian trwy yswiriant yr ysgol, ond gyda chefnogaeth y busnesau hyn rydym wedi gallu darparu adnoddau TG newydd ar gyfer y dosbarth priodol
- byddant yn cael eu cadw o dan clo bob nos!
No comments: