15.11.13

Mwgwd Nwy - Gas Mask

Here are some of the children in Mrs Owen's class measuring and creating boxes for second world war gas masks.  

Dyma rhai o blant dosbarth Mrs Owen yn mesur a chreu bocs ar gyfer mwgwd nwy o'r ail ryfel byd.

No comments: