5.11.13

Dysgu Effeithiol - Effective Learning

Children become more effective learners when they are capable of analysing the quality of their own work and that of their peers.  Here is a group of Year 5 children discussing the positives and areas for development in pieces of each other's writing work.


Mae plant yn datblygu i fod yn ddysgwyr mwy effeithiol pan maent yn gallu dadansoddi ansawdd gwaith eu hunain neu eu cyfoedion.  Dyma grŵp o blant Blwyddyn 5 yn trafod y pwyntiau positif a'r meysydd i wella yn waith ysgrifennu eu gilydd.


No comments: