18.11.13

Celf - Iwan Bala - Art

These are the latest additions to our school gallery - three pastel drawing by Year 6 pupils inspired by the Welsh artist Iwan Bala.  

Dyma'r gwaith diweddaraf sydd wedi cael ei ychwanegu i oriel yr ysgol - tri llun sialc gan ein disgyblion blwyddyn 6 yn arddull Iwan Bala. 
1 comment:

Iwanbala said...

Da iawn wir, gwell na'r greiddiol.. I B.