22.11.13

Castell y Ddraig - Dragon Castle

Today there was a performance of "The Mystery of Dragon Castle" in the school hall - a play with a scientific theme.  The cast then visited classes to undertake science workshops.

Heddiw cawsom berfformiad o "Dirgelwch Castell y Ddraig" yn neuadd yr ysgol - sioe gyda thema wyddonol.  Aeth yr actorion i'r dosbarthiadau wedyn i redeg gweithdai gwyddonol.  
No comments: