15.10.13

Ymarfer Canu - Singing Practice

This term we've been mainly practising for our Thanksgiving service - with some pop songs thrown in too, of course!

Tymor yma rydym wedi bod yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer ein gwasnaeth diolchgarwch - gyda un neu ddau o ganeuon pop hefyd wrth gwrs!No comments: