17.10.13

Teganau - Toys

The Reception children brought in their favourite cuddly toy this week as part of their current theme in class.

Daeth plant y Derbyn i'r ysgol gyda'u hoff deganau wythnos yma fel rhan o thema'r dosbarth.


No comments: