21.10.13

Rhif - Number

Miss Thomas' class develop their number skills through many different hands-on activities.  See more pictures in their Picasa album.

Mae dosbarth Miss Thomas yn datblygu eu sgiliau rhif trwy nifer o weithgareddau ymarferol.  Mwy o luniau yn eu albwm Picasa.No comments: