24.10.13

Diolchgarwch - Thanksgiving

Here is a video of Miss Thomas' class' contribution to our thanksgiving service.

Dyma fideo o gyfraniad dosbarth Miss Thomas i'n gwasanaeth diolchgarwch.


No comments: