22.10.13

Bwydlen Eidaleg - Italian Menu

We had an Italian themed dinner today.  Thank you to the kitchen staff for cooking such a tasty dinner and decorating the hall.  More pictures here.

Cawsom bwyd Eidaleg i ginio heddiw.  Diolch i staff y gegin am goginio bwyd mor blasus ac addurno'r neuadd.  Mwy o luniau yma.


No comments: