17.10.13

Blwyddyn 7 - Year 7

Year 7 paid us a visit on their day off yesterday. Here they are answering some questions about their new schools.

Ar eu diwrnod i ffwrdd o'r ysgol daeth nifer o ddisgyblion Blwyddyn 7 i ymweld.  Dyma nhw yn ateb cwestiynau am eu hysgolion newydd.


No comments: