8.10.13

Archifdy Llangefni Archives

Mr Pawson's class visited Llangefni archives as part of their studies into Holyhead during the second world war.

Aeth Dosbarth Mr Pawson i archifdy Llangefni fel rhan o'u hastudiaethau o Gaergybi yn ystod yr ail ryfel byd.


No comments: