14.9.13

Henry Moore

Year 6 are studying the Second World War.  Here is some of their artwork inspired by Henry Moore's sketches of the air raid shelters on the London Underground system.  You can watch a short video clip showing Moore's originals here.

Mae blwyddyn 6 yn astudio'r Ail Ryfel Byd.  Dyma esiamplau o'u gwaith celf sydd yn efelychu lluniau Henry Moore o bobl yn cysgu mewn gorsafoedd trên dan ddaear yn Llundain.  Gwyliwch clip fideo sydd yn dangos lluniau gwreiddiol Moore yma.
No comments: