13.9.13

Gwyddoniaeth - Science

Mrs Bidwell is responsible for Science in Years R-5 this year.  Here are the some children in the Reception class carrying out an investigation!

Mae Mrs Bidwell yn gyfrifol am Wyddoniaeth ym mlynyddoedd D-5 eleni.  Dyma rai o blant y Derbyn yn gwneud gwaith ymchwiliol.     


No comments: