19.9.13

Gwaith Ymwchwil - Research Work

Here are some Year 6 pupils doing some research during a Science session.  More pictures in the Year 6 album here.

Dyma rai o blant Blwyddyn 6 yn gwneud gwaith ymchwiliol yn ystod sesiwn Gwyddoniaeth.  Mwy o luniau yn yr albwm Blwyddyn 6 yma.


No comments: