3.9.13

First Day In Nursery - Diwrnod Gyntaf Yn Y Feithrin

We've created an album called Nursery 2013/14 on Picasa, here.  It was impossible to take a picture of every one of the children today as they were wandering about so much, engrossed in the resources - but we will be adding pictures regularly, so make a note of the link and remember to visit again!

Rydym wedi creu albwm Meithrin 2013/14 ar Picasa, yma.  Roedd hi'n amhosib tynnu llun bob un o'r plant heddiw gan eu bod yn crwydro o gwmpas gymaint - ond mi fyddwn yn ychwanegu lluniau at yr albwm yn rheolaidd, felly gwnewch nodyn o'r cyswllt a chofiwch ymweld eto.No comments: