2.9.13

Dosbarthiadau Newydd - New Classrooms

Miss Thomas' new class is refurbished and ready for the new term which starts tomorrow.  Parents should drop children off on the Junior side of the building at the door used by Mrs Hood's class.  The nursery class has also had a makeover and Mrs Bidwell is looking forwards to welcoming our new intake.

Mae dosbarth newydd Miss Thomas wedi cael ei beintio a dodrefnu yn barod ar gyfer y tymor newydd sy'n dechrau yfory.  Gofynnwn i rieni gollwng y plant ar ochr Adran Iau yr adeilad, trwy'r drws sydd yn cael ei ddefnyddio gan ddosbarth Mrs Hood.  Mae'r ystafell feithrin hefyd wedi cael ei ailwampio ac mae Mrs Bidwell yn edrych ymlaen at groesawu ein plant newydd. No comments: